La nostra metedologia es base en SIS PILARS:

  • La immersió lingüística en anglès
  • La ciència
  • La cultura
  • Vida pràctica
  • Noves Tecnologies
  • Intel·ligències múltiples

Són els pilars que ens ajuden a portar a terme projectes com:

 Cambridge After School Project

Metodologia STEM, STEAM & STREAM  

Matemàtiques amb àbac japonés

Robòtica amb Lego Education

Projectes Educatius de Baula