Art i Emocions

L’art és emoció i una gran eina per treballar amb els infants la consciència emocional. 

” El arte es la expresión de los sentimientos y emociones del artista”
William Wordsworth

Estudiem obres d’art de pintors famosos per analitzar l’ús dels diferents colors segons les emocions que volen expressar: Picasso, Monet, Eduard Munch, Da vinci, i molt més utilitzaven els colors per mostrar les seves emocions en les seves obres d’art.

Què ens expressen els colors de les obres d'art? 
Com ens sentim al veure les obres d'art? 

Agafem el llapis, el pinzell ,… i aprenem a utilitzar els estris d’art per aplicar les diferents tècniques plàstiques i dibuixar nosaltres mateixos les emocions reflectides en cada obra d’art.

Com em sento quan dibuixo?
Em sento sempre igual?

Un espai d’art i emocions per fer ARTISTES 

“El artista es un receptáculo de emociones que vienen de todas partes: del cielo, de la tierra, de un trozo de papel, de una forma pasajera, de una tela de araña.”
Pablo Picasso

× Hola! En què podem ajudar-te?