Beques Village Niu Estiu 2020

Des de Village Niu s’han obert dues línies de beques pels casals d’estiu 2020, en cas que es puguin, finalment, portar a terme durant aquest estiu.

Es tracta de beques que costeja i regala directament a les famílies Village Niu, de forma totalment privada, sense cap tipus d’ajuda o subvenció.

S’obriran dues línies de beques a cada escola on Village Niu realitzi un casal/campus:

  • L1: Per a les famílies treballadores
  • L2: Per a les famílies en ERTO/ERTE o acomiadaments a partir del 10/03/20

Per mantenir les premisses del procés i tenint en compte que ha d’ésser un procés equitatiu, inclusiu i transparent, s’obren les dues línies esmentades anteriorment.

Procediment

Les famílies, una vegada feta la inscripció, rebran el document de les bases de participació i hauran d’aportar, mitjançant la nostra aula virtual, la documentació oficial acreditativa per poder optar a la linia 1 o a la linia 2, segons la seva situació actual.

Condicions de partipació

Línia 1:

  • Els dos membres de la unitat familiar hauran d’estar en actiu.
  • Si un dels dos membres està en un ERTE/ERTO o acomiadament, la família passaria a concursar per a la línia 2.

Línia 2:

  • només es donarà per vàlid aquells ERTO/ERTE o acomiadaments succeïts a partir del 10/03/2020

–> Les famílies que ja diposin d’ajut/beca mitjançant altres organismes estatals o locals podran particpar de forma complementària en aquesta convocatòria

Barems d’assignació de beca

Els barems per optar a la beca, de les dues línies, serà per concurrència competitiva en funció dels ingressos totals de la unió familiar de la última declaració de la renta, dividit entre el nombre de fills al seu càrrec. En funció del valor obtingut, es farà un barem de posicions de menys ingressos a més, on la família del primer lloc, serà a qui se li adjudicarà la beca.

La beca consisteix en becar gratuïtament a les famílies, per portar els infants de la unitat familiar a un dels nostres casals durant dues setmanes. És a dir, que els infants de la unitat familiar gaudeixin de casal sense cost per les famílies durant dues setmanes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *