Casal Estiu 2021 Village Niu Sabadell

PROTECCIÓ I SEGURETAT 

 1. Complim amb els ràtios de monitoratge segons la normativa vigent (10 infants/monitor)
 2. Disposem d'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 3. Equip de monitors, responsables i coordinadors amb contracte i amb la titulació oficial corresponent.
 4. Figura de responsable sanitari i higiene, coordinador d'activitats
  i coordinador pedagògic de NEE.
 5. Compliment del Decret de lleure educatiu  referent a les mesures de protecció i prevenció de la covid19 i responsabilitat.

EL NOSTRE SERVEI

 • Gestió d'inscripció, pagaments i RH complerta i online.
 • Campus virtual per les comunicacions.
 • Telèfon d'emergències amb comunicació directe amb el Director de Coordinació i atenció 24h al WhatsApp de la nostra pàgina web: www.villageniu.net
 • Procediment i control de qualitat segons ISO 9001
 • Personal amb la titulació:
  • Certificat Anglès de Cambridge – som centre formador i certificador de Cambridge Assessment English -
  • Monitor/Director de lleure juvenil per la Generalitat de Catalunya
  • Prevenció en la covid19
  • Curs de primers auxilis
  • Formació en Riscos Laborals segons la normativa aplicable
 • Inscripcions online i presencials a les nostres oficines
 • Mínim 10 inscripcions a la franja de matins. Amb aquests mínims assegurem la resta de franges independentment del nombre d'infants inscrits
 • Facilitem la conciliació familiar i laboral: Entrada a les 08.45h

La nostra voluntat educativa és participar en el projecte educatiu de cada escola. Volem sumar, per això el nostre model pedagògic i la nostra proposta educativa l'adaptem a cada escola i/o centre I CIRCUMSTÀNCIA.

 

 • Treballem amb criteris de qualitat, amb indicadors avaluables.
 • Garantim la formació i les condicions laborals de l’equip de professionals que imparteixen el servei.
 • Tenim un compromís de responsabilitat i suport entre tots els agents que intervenen a la comunitat educativa.
 • Som una opció per la discriminació positiva dels infants amb necessitats especials educatives i motrius gràcies a la nostra secció de  Necessitats Especials Educatives.
 • Tenim una concepció del dret fonamental de l'educació com un valor indispensable per a la millora social i el creixement de l'infant.
 • Compartim una responsabilitat en vers el medi ambient, treballant per la sostenibilitat i el consum de proximitat.
 • Flexibilitat de franges horàries per facilitar la conciliació familiar.
 • Us proposem i organitzem tot tipus de casals i campus, independentment de les vacances escolars: Us proporcionem continuïtat i seguretat
 • Possibilitat de triar la llengua del casal: anglès, català o bilingüe
 • Complim les mesures de seguretat i higiene establertes pels òrgans competents.

En tots els nostres casals realitzarem activitats experimentals adaptades a les condicions sanitàries i d'higiene establertes

 

El casal es basa en un centre d’interès relacionat amb la nostra mascota, en Vee i amb una capacitat educativa-lúdica basat en la metodologia STEAM educational i les metodologies de nova escola.

Dins del nostre casal, trobareu els següents ambients dividits en:

 

Activitats a l’interior:

 • Ambient de relaxació: Després del dinar, ens relaxem amb el mindfullness
 • Ambient de jocs de taula: Conjuntament l’ambient de relaxació passem un bon migdia
 • Ambient de robòtica: Utilitzem el material de Lego Education a l’ésser centre oficial

 

Activitats a la descoberta:

 • Ambient musical i ball: Per donar el bon dia als companys i iniciar el casal
 • Activitats d’acomiadament: Per acomiadar el dia i els companys
 • Ambient esportiu: Esports innovadors com: Ultimate, Kinball, entre d'altres com  patinatge, ball modern, i altres més de sempre!
 • Ambient teatral musical: Ajuntem teatre i musical i creem el musical del nostre casal
 • Scape Room STEAM - Excursions STEAM -
 •  i medi ambientals: Excursions que es basaran en la retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts
 • Festa de fi de casal
 • Piscina
 • Jocs d’aigua

Activitats a l’interior i a la descoberta (segons els temps):

 • Ambient STEAM: Un ambient dividit en activitats de:
  • Ciència: experimentem amb la gravetat, amb els materials naturals,...
  • Tecnologia: creem circuits, robots casolans,...
  • Enginyeria: construcció de ponts, elements de 3D, ...  
  • Art, Dibuix i Modelatge: els colors del vidre, pintem en ceràmica, modelem les nostres arracades,...
 • Activitats lúdiques per aprendre les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció i autoprotecció
 • Scape Room STEAM

D’altra banda, des d’una vesant pedagògica es treballen activitats emocionals, la gestió de la incertesa i la por al desconegut.

Cada casal és una sorpresa d’activitats i de diversió!

 • Les activitats del casal seran en  anglès 
 • El programa d'activitats consta d'activitats STEAM, robòtica, jocs d'aigua, multiesport i ball
 • Tindrem activitats en realitat augmentada
 • Nit d'acampada al centre
 • Setmana de l'equador: tenim programat un espectacle de màgia, múscia i festa del casal amb més activitats sorpreses!
 • Marxarem d'excursió
 • Tindrem jocs d'aigua
 • Anirem a la piscina (en funció de les mesures de covid)

Excursió a Sabadell:
Infantil:
 • Ruta de senderisme amb bruixoles. Trobarem la casa d'en Vee?
 • Resolem enigmes al bosc
 • Creem el nostre hort (anirem a buscar tot el necessari per fer-ho)
 • Oceà atlàntic i els seus animals
Primària:
 • Cursa d'orientació amb Geocaching tecnològic i en paper
 • Ruta en bici
 • Realitat Virtual educativa (2 vegades)
Excursions fora de Sabadell (segons mesures restrictives del moment i cost a part del casal):
Infantil i Primària:

 

Condicions:
 • L'excursió de realitat virtual està prevista realitzar-la dues setmanes durant el casal: previsió de la 2na i 5ena setmana del casal
 • Els desplaçament seran a peu. En cas d'agafar autobús serà privat a causa de les mesures de prevenció de la covid19
 • Els infants que no vulguin fer activitats es podran quedar al centre fent activitats
 • Les excursions queden sotmeses a les condiciones sanitàries i establertes en el moment pels organismes competents
 • L'excursió al Bosc Tancat té un cost, a més de 30€/infant (inclou entrada i bus privat d'anada i tornada)

 

ACOLLIDA MATINAL (07.30h a 08.45h): Espai per esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per jugar, llegir, fer storytelling i dibuixar entre d’altres.

 

CASAL DE MATÍ (08.45h a 13.00h): És l'eix central del CAMPUS i on es desenvolupen totes les activitats interiors i a la descoberta del centre d'interès i es treballa la intel·ligència emocional.

 

SERVEI DE MENJADOR (13.00h a 15.30h): Espai del migdia. On els infants dinen (amb carmanyola i/o càtering). Un espai on es gaudirà del mindfullness, la relaxació, els jocs de taula, la lectura i del cinema.

 

CASAL DE TARDA (15.30h a 17.00h): Activitats relacionades amb la cooperació, l'educació ambiental i l’esport on els infants marcaran el ritme.

DESCOMPTES

 • S'aplica un descompte del 5% a partir del 2n fill.
 • El tercer - o més - infant de la mateixa família tindrà un 10% de descompte referent al preu del primer fill, enlloc del 5%
 • A partir de la 3 setmanes inscrites alhora i inclosa hi ha descompte del 5% del preu total, aplicats els descomptes anteriors

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 • Les famílies no hauran de realitzar el pagament fins que facin la inscripció i rebin el missatge de benvinguda a l’aula virtual, alhora rebran – per email - el rebut amb l’import de l’activitat per fer el pagament
 • El pagament es farà amb targeta bancària online o bé per transferència bancària.
 • En cas de  no triar correctament la forma de pagament a la inscripció, per defecte es rebrà – per email – el rebut amb la forma de pagament: Transferència
 • El rebut sempre es podrà pagar amb targeta de crèdit mitjançant l’aula virtual, independentment de la forma de pagament
 • No s’acceptarà cap inscripció amb deutes pendents amb l’entitat:
  • Independent de l’import del deute
  • Independentment de la data del deute
  • Els deutes amb l’entitat no prescriuen ni caduquen
 • No es retornarà cap import pagat:
  • Independentment del motiu i/o causa.
  • Ni en cas d’accident i/o incident l’infant
  • Ni per la no ASSISTÈNCIA per MALALTIA de l’infant
  • Ni per altres motius de l'infant, familiars o sanitaris.
 • En cas de tancament presencial del campus es continuarà online i no es retornarà cap import.

PREUS

> Al final de la pàgina disposeu de la taula de preus 

 • Autofinançament d'ajudes autoritzades pels serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell i refugiats de Catalunya
 • Beca Village Niu:

Per poder participar a la beca Village Niu, la família ha d'haver fet la inscripció i el pagament d'una setmana del casal sense obtenir cap bonificació procedent d'organismes públics.

 

Des de Village Niu s’han obert dues beques per les famílies que facin casal amb nosaltres, independent de l'escola. 

 

Es tracta de beques que costeja i regala directament a les famílies Village Niu, de forma totalment privada, sense cap tipus d’ajuda o subvenció.

 

Per mantenir les premisses del procés i tenint en compte que ha d’ésser un procés equitatiu, inclusiu i transparent, s’obren dues línies de beques ( 1 beca per línia, un total de 2 beques, entre totes les inscripcions independent de l'escola on Village Niu realitzi un casal/campus:

 

L1: Per a les famílies treballadores (2 progenitors treballen): 1 beca

L2: Per a les famílies en ERTO/ERTE o acomiadaments a partir del 10/03/20 (un dels dos progenitors): 1 beca

 

1.- Procediment

Les famílies, una vegada feta la inscripció i el pagment de les setmanes sol.licitades,  hauran d’aportar, mitjançant la nostra aula virtual, la documentació oficial acreditativa:

 • última nòmina dels dos progenitors (L1)
 • últim pagament d'ERE/ERTO (L2)
 • vida laboral dels progenitors (L2)
 • declaració de la renta de l’últim any de la unitat familiar (L1 i L2)
 • llibre de família (L1 i L2)

2.-  Condicions de participació

Per poder optar a la beca de la Línia 1:

Els dos membres de la unitat familiar hauran d’estar treballant

Si un dels dos membres està en un ERTE/ERTO o acomiadament a partir del 10/03/20, la família passaria a concursar per a la línia 2.

 

Per poder optar a la beca de la Línia 2:

Només es donarà per vàlid aquells ERTO/ERTE o acomiadaments succeïts a partir del 10/03/2020

–> Les famílies que ja disposin d’ajut/beca mitjançant altres organismes estatals o locals NO podran participar de forma complementària en aquest procés.

 

3.- Barems d’assignació de beca

Els barems per optar a la beca, de les dues línies, serà per concurrència competitiva en funció dels ingressos totals nets (ingressos – altres ajudes rebudes) de la unitat familiar de la última declaració de la renta, dividit entre el nombre de fills al seu càrrec.

 

En funció del valor obtingut, es farà un barem de posicions de menys ingressos a més, on la família del primer lloc, serà a qui se li adjudicarà la beca.

 

4.- Objectiu de les beques

La beca consisteix en becar gratuïtament a 2 famílies, per portar els infants de la seva unitat familiar a un dels nostres casals durant UNA SETMANA de 9h a 13h gratuïtament. És a dir, que els infants de la unitat familiar gaudeixin de casal sense cost per les famílies durant una setmana.

 

 

Per nosaltres al més important és el benestar i la seguretat dels infants, per aquest motiu, ens reservem el dret a:

 

 • Modificar les activitats segons:
  • el risc d'altes temperatures
  • la meteorologia
  • l'evolució de la covid19.
  • Distribució d'infants en grups de convivència i activitats per garantir les ràtios establertes per llei i les condicions de seguretat d'higiene

 

Aquestes mesures es portaran a terme amb l'únic objectiu de garantir la seguretat dels infants i seguint les recomanacions de:

Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya

CATSALUT

PROCICAT

 

Alhora, no deixem de banda l’atenció cap als infants i l’atenció a les famílies per donar un servei de qualitat, per aquest motiu el nostre equip a cada casal està format per:

 

 • Responsable d'higiene i seguretat durant tot el casal
 • Director/a de coordinació d’activitats
 • Responsable de casal
 • Responsable del seguiment d'infants amb Necessitats Especials Educatives
 • Equip administració i facturació

La reunió informativa serà online el dia dilluns, 03 de maig del 2021 a les 20h

 

Per connectar-se a la reunió només cal anar a www.villageniu.net - > videoconferències i alhora establerta, entrar a la sala de la reunió. També podeu anar directament aquí

 Inscripcions fins el dijous 10 de juny a les 00:00h

 

Us proposem dues formes de fer les inscripcions:

 

1.- INSCRIPCIONS ONLINE

> SI NO ETS USUARI D'ALGUN DEL NOSTRE SERVEI

Inscripcions al nostre web:
www.villageniu.net -> Inscripcions -> Tria la teva escola/centre o bé utilitza aquest link.

> SI ETS USUARI D'ALGUN SERVEI NOSTRE

Envia un missatge amb els dies i franja horària que desitges mitjançant l'Aula Virtual:

Si no recordes l'accés a l'Aula Virtual, envia un email a sabadell@villageniu.net i te'l recordarem

 

2.- INSCRIPCIONS PRESENCIALS

Al carrer de Budapest, 81 (Can llong) de 18.30h a 20.00h, de dilluns a divendres (amb cita prèvia enviant email a sabadell@villageniu.net o al nostre web)

 

3.- PLACES MÀXIMES DISPONIBLES: 30 infants

Centre Village Niu Sabadell

Carrer de Budapest, 81 de Sabadell

Una Setmana

 • Quotes fixes setmanals de dilluns a divendres (independentment dels festius de la setmana)
 • ACOLLIDA de 07.30h a 08.45h:14€
 • MATÍ de 08.45h a 13.00h: 59€
 • MIGDIA de 13.00h a 15.30h: 35€
 • Dinar serà amb catèring - a no ser que les mesures de covid19 ens ho impideixin -
 • TARDA de 15.30h a 17.00h: 18€
 • INSCRIPCIONS - NO SÓC ALUMNE - Alhora de fer la inscripció, trieu el grup SETMANAL amb la franja horària, i al camp d'"Aclariments" indiqueu les setmanes que voleu, si s'escau
 • INSCRIPCIONS - SÓC ALUMNE - : Envia un missatge mitjançant l'aula virtual indicant la setmana i franges horàries que desitges

Un Dia

 • Quotes per un dia puntual. Els preus són per dia i franja horària. Places disponibles en funció dels ràtios
 • ACOLLIDA de 07.30h a 08.45h: 6€
 • MATÍ de 08.45h a 13.00h: 25€
 • MIGDIA de 13.00h a 15.30h: 9€
 • Dinar serà amb catèring - a no ser que les mesures de covid19 ens ho impideixin -
 • TARDA de 15.30h a 17.00h: 8€
 • INSCRIPCIONS - NO SÓC ALUMNE - Alhora de fer la inscripció, trieu el grup ESPORÀDIC amb les franges horàries, i al camp d'"Aclariments" indiqueu els dies que desitgeu
 • INSCRIPCIONS - SÓC ALUMNE - : Envia un missatge mitjançant l'aula virtual indicant els dies i franges horàries que desitges

Sóc alumne de Village Niu?

Sí, sóc Alumne / Sí, soy Alumno

Castellano

Solicitar la plaza mediante el aula virtual

Català

Sol.licitar la plaça mitjançant l'aual virtual

No, no sóc Alumne / No, no soy Alumno

Solicitar plaza

Hacer la inscripción ONLINE. Utiliza el campo "Aclariments" si nos quieres hacer llegar alguna anotación

Sol.licitar plaça

Fer la inscripció ONLINE. Utilitza el camp "Aclariments" si ens vols fer arribar alguna anotació

× Hola! En què podem ajudar-te?