Les nostres extraescolars 23/24

Extraescolars Col.lectives

Extraescolars Individuals

Totes les extraescolars publicades anteriorment, es poden fer en format individual

El preu de la QUOTA D’INSCRICPICIÓ és de 52€ quota única per curs escolar i no retornable. La inscripció pot incloure carpeta i llapis del centre en funció de l’extraescolar, accés online a la plataforma i material necessari, segons indicat a la descripció.

Aquesta inscripció dóna les següents avantatges:

 • Prioritat d’assignació de places per altres activitats
 • Bono de 1 classes a gaudir, per exàmens, en un període escolar, a partir de 3r de primària
 • 5% de descompte acumulable als nostres casals i activitats culturals

Les extraescolars individuals, tenen una quota fixe mensual i un cost d’inscripció pel curs escolar de setembre a setembre,  independent dels festius indicats i el calendari definit pel centre pel curs 2023/2024:

 • 80€/mes  per a qualsevol nivell i matèria

En funció de cada extraescolar triada, segons la seva descripció anterior, hi ha un PREU DE MATERIAL a càrrec de la família.

Totes les extraescolars tenen el cost de la INSCRIPCIÓ.

 • 30€/h, en cas de voler classes individuals esporàdiques  (inclou material i despeses, sense cost de la quota d’inscripció)
 1. No és canvia de dia pactat
 2. No es recuperen
 3. Es paguen en el moment de confirmar la sessió

Condicions i Aclariments

Modalitat i durada d'extraescolars
 • Les extraescolars són col.lectives. Mínim 6 infants per fer el grup i màxim 10 infants
 • La durada de les extraescolars són de 1h/setmana segons l’horari que trobeu més abaix.
 • Totes les extraescolars disponibles es poden fer de forma individual i/o online. En aquest cas s’hauran de sol.licitar, alhora de fer la inscripció, la modalitat desitjada
Calendari

El calendari del centre pel curs 2023/2024 és el mateix que el calendari escolar marcat per l’Ajuntament de Sabadell

Inici de les extraescolars el 06/09/2023

Fi de les extraescolars el 21/06/2023

Vacances de Nadal: Establertes pel calendari escolar de l’Ajuntament de Sabadell

Vacances de Setmana Santa: Establertes pel calendari escolar de l’Ajuntament de Sabadell

El centre romandrà tancat els dies marcats com a festius nacionals, provincials, comarcals, locals i de lliure elecció segons estableixi el calendari escolar de l’Ajuntament de Sabadell i en funció de la publicació a la nostra web

Recollida a escoles

Escoles dintre del radi del nostre centre:

 

 • El servei de recollida a escoles estarà actiu sempre que el nombre d’infants a recollir sigui mínim de sis. En aquest cas el servei serà gratuït.
 • En el cas de desitjar el servei de recollida a escoles i el grup sigui inferior a 6 infants, el preu serà de 10€/mes segons els dies establerts al calendari

Escoles fora del radi del nostre centre:

Condiciones Econòmiques
 • Els preus són quotes mensuals fixes, independentment dels dies festius anuals i els festius establert pel centre segons el calendari del centre del curs escolar actual, detallat anteriorment. Els mesos de vacances escolars i juny es cobraran sencers
 • La quota d’inscripció només es paga una vegada per curs escolar, independentment de les extraescolars inscrites
 • Els pagaments es realitzaran entre el 1 i el 10 del mes en curs per no haver incidències en el servei
 • Una quota mensual sense pagar implicarà la baixa del servei i l’aplicació de la política d’impagaments segons la normativa d’inscripció
 • La no assistència de l’alumne no implica ni la recuperació ni l’abonament de cap import, independenment de si l’extraescolar és col.lectiva o individual
 • En cas de voler classes individuals esporàdiques, el pagament es realitzarà per avançat
 • No s’acceptarà cap inscripció amb deutes pendents independentment de la seva data
 • Les classes no és canvia de dia pactat
 • Les classes no es recuperen si l’alumne no assisteix independentment de la causa/motiu
Baixes i Cancel.lacions i Modificacions
 • Les baixes es podran demanar mensualment, com a màxim, el dia 20 del mes anterior.
 • Les extraescolars no es podran canviar de dia.
 • En el cas de les classes individuals, una vegada pactades no es podran cancel.lar ni modificar.
 • Les extraescolars, ni col.lectives ni individuals, no es poden ni intercanviar ni anul.lar ni posposar de dia per part de l’alumne ni triar una altra matèria de l’inscrita i pactada. En aquest cas sempre podrà contractar una classe individual.
 • El centre es regeix per la normativa acceptada pels alumnes alhora de fer la inscripció
 • En el cas de NEE, el centre es reserva el dret a la seva valoració a l’activitat, pel benestar de l’infant
 • Si la família no declara ni informa, adequadament, i/o omiteix les dades de NEE de l’infant o algunes d’aqueses dades, el centre es reserva el dret a aplicar la seva política de dret d’admissió, sempre vetllant pel benestar de l’infant
 • En cas de què l’infant amb NEE necessiti una atenció individualitzada i particular, i hagi sigut inscrit en un servei de modalitat col.lectiva o no adequada a la seva necessitat, s’informarà a la família per valorar el cost econòmic i poder continuar amb el servei, canviant el seu format.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
×

Us ajudem a créixer!

× .