Les Nostres Seccions

Village Niu és un niu de village: un niu d’activitats on formen part totes les nostres seccions: la secció esportiva i la secció de Necessitats Educatives Especials

Un niu d’activitats que es realitzen de forma PRESENCIAL, però aquelles activitats etiquetades com “online” també les oferim en versió ONLINE

Alhora, totes les nostres activitats es poden triar en català, castellà o anglès

Des de la part lúdica i educativa fins l’esportiva, passant per la gresca, la diversió i sense oblidar que cada persona és única i especial amb les seves necessitats i on l‘objectiu és potenciar l’anglès i el bon ús de la tecnologia fent la seva aplicació a l’educació.

I amb tots vosaltres…

Extraescolars a Escoles, Instituts i al nostre centre
Acollides, Ludoteques i Menjadors
Casals, Campus, CAU’s i Colònies
Tallers i Xerrades
Cursos i Provés d’Accés (Per jovent i adults)
HomeSchooling ONLINE
Festes i Graduacions