Village Niu

Què som?

  • Centre formació per jovents i adults
  • Centre de lleure educacional, esportiu, artístic i tecnològic
  • Centre psicopedagògic i pedagógic

Dissenyem, creem, organitzem i realitzem activitats, extraescolars, serveis i cursos de formació, que aglutinen els millors aspectes de les metodologies de la nova escola, les noves tecnologies i  la immersió lingüística en anglès.

Tot plegat enfocat a les famílies de forma individual, a les escoles, als instituts i al nostre centre!

Amb aquesta fórmula obtenim com a resultat un temps de lleure guiat pels infants i jovents;  per donar-los suport en el seu procés educacional d’una manera lliure i divertida mitjançant la metodologia STEAM i amb la companyonia de la nostra mascota, en Vee, sense oblidar els aspectes individuals psicopedgògics més importants de cada infant i jovent.

A qui ens dirigim

 

AMPA, AFA, escoles, instituts i famílies

Més informació

La Nostra Metodologia

 

Centre certificat en STEAM i Cambridge Assessment English

Més Informació

Els nostres programes

 

Centre oficial Glifing, Smartick, Robotic i Cambridge Learner

Més informació

La nostra mascota

Qui és en Vee?

Escoles, AMPA, AFA i Famílies

Les nostres activitats i serveis per infants, jovents i adults. Dirigits a escoles, AMPA/AFA i famílies

Més Informació

Escola de Formació Online i Presencial

Cursos per adults i jovents

Més Informació

Les nostres escoles

Escoles on treballem i les seves activitats proposades amb nosaltres

Activitat a les escoles

Activitats al nostre Centre

Informació referent a les activitats que fem al nostre centre

Activitats i Cursos
× Hola! En què podem ajudar-te?